Nekontrolisana tužilačka moć

Fondacija Centar za javno pravo donosi analizu novog modela tužilačke istrage sudije Suda BiH Branka Perića. Analiza ukazuje na niz devijacija, kako u istražnom postupku, tako i u ocjeni i izvođenju dokaza, kao i u donošenju tužilačke odluke. Mogućnosti manipulacije krivičnim postupkom postavljaju tužioce u poziciju „vlasnika postupka“ i „vlasnika presude“. Oni raspolažu širokim diskrecionim ovlaštenjima koja, kako pokazuje analiza, prelaze granicu proizvoljnosti i ulaze u područje zloupotrebe u kojem tužilaštva i tužioci postaju nosioci nekontrolirane moći. Autor po procesnopravnim segmentima analizira tužilačka ovlaštenja koja omogućuju zloupotrebe i predlaže legislativnu intervenciju sa konkretnim mehanizmima kontrole tužilačkog rada kao prvi korak u uspostavljanju odgovornog tužilaštva. Fenomen tužilačkih zloupotreba, kako je ovdje predstavljen, jasan je pokazatelj ozbiljnih problema u funkcioniranju političkog sistema. Medijski eksponirani slučajevi, Memić u Sarajevu i Dragičević u Banjaluci, pokazuju da se motivi koji su uveli tužilačku praksu u prostor zloupotreba mogu proširiti na ozbiljan organizovani kriminal i korupciju neslućenih razmjera. Analiza je objavljena na ovom linku.

(objavljeno 18. 10. 2018)

Go to top