Istine i kontroverze kinematografskog prava u Srbiji. O jednom neopravdano (pravno) zanemarenom obliku umetničke slobode izražavanja

U Srbiji se priprema nacrt novog Zakona o audio-vizuelnom stvaralaštvu koji bi trebao regulirati oblast kinematografije. Zbog mnogih normativnih, pa i praktičnih ograničenja i problema u oblasti kinematografije, kao i brzog tehnološkog napretka koji se reflektira na ovu oblast, pokazuje se niz nedostataka važećeg Zakona o kinematografiji (iz 2012. godine). Analiza Dejana Vučetića i Dejana Dabića otvara ključna pitanja kinematografskog prava u Srbiji. Oni najprije pokazuju da je važeći zakon unaprijedio pravni režim za oblast kinematografije, a zatim ističu potrebna poboljšanja: proširenje njegove primjene na sva audiovizuelna djela, osiguranje statusa autora filmova direktoru fotografije, glavnom montažeru i dramaturgu, predviđanje posebnog tijela (poput Britanskog odbora za klasifikaciju filmova) sa odgovarajućim ovlašćenjima koje bi sprečavalo povrede morala i vjerskih osećanja do kojih može doći prikazivanjem određenih vrsta filmova. Analiza se može preuzeti na ovom linku.

(objavljeno 14. 10. 2018)

Go to top