Novi broj 33 Sveski za javno pravo

Akcionim planom za Poglavlje 23 u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji predviđena je promena Ustava u sferi pravosuđa do kraja 2017. godine. Taj rok je uveliko premašen, a izvesno je da taj cilj neće biti ispunjen do kraja 2018. godine. Proces ustavnih promena se marginalizuje, a značaj ustavne reforme pravosuđa se minimalizuje. Čini se da Ministarstvo pravde namerno odugovlači i opstruira proces ustavne reforme. U septembru 2018. godine je ponuđena treća verzija ustavnih amandmana, pri čemu je i dalje ostavljena mogućnost za njihovo korigovanje nakon sprovedene javne rasprave. Fondacija Centar za javno pravo prati dosadašnji proces ustavnih promena u Srbiji, a prethodne verzije amandmana su analizirali eminentni autori. Saznajte više...

(objavljeno 11. 10. 2018)

Go to top