Pantoflaža kao poseban oblik sukoba interesa javnih funkcionera u pravnom sistemu Republike Srbije

Pantoflaža označava specifičan oblik sukoba interesa: prenošenje svih informacija i poslovnih pogodnosti koje je vezano sa prelaskom iz javne administracije u privatni sektor, gde raniji javni funkcioner (pantofler) namjerava da se zaposli. U klasičnoj formi lice koje odlazi sa javne funkcije radi zaposlenja u privatnom sektoru svojim djelovanjem u vrijeme vršenja javne funkcije na različite način pogoduje svom novom poslodavcu ili mu predaje informacije i znanja koje je steklo vršeći javnu funkciju. Radi se u pravilu o državnim, službenim ili poslovnim tajnama. U analizi Dejana A. Milića se predstavljaju različite forme pantoflaže i njeno zakonsko uređenje u Srbiji. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 06. 10. 2018)

Go to top