Analiza pravosuđa BiH s osvrtom na praktične probleme stranke u postupku

Centar za javno pravo analizom advokata Senada Pizovića otvara svoj portal advokatima i akademskoj zajednici i poziva ih na prezentaciju vlastitih iskustava o bosanskohercegovačkom pravosuđu. Ovim želimo otvoriti prostor za utemeljenu kritiku i pohvalu iz same prakse kako bi se identificirali stvarni problemi koji opterećuju rad sa sudovima i tužilaštvima.  U radu advokata Pizovića se kao problematični ističu dugotrajnost postupka i neujednačena praksa. Oba problema prema mišljenju autora izazivaju sumnju u stručan rad pravosuđa u cjelini i moraju se odmah otkloniti. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 28. 09. 2018)

Go to top