Nacrt amandmana na ustavne odredbe o pravosuđu i mišljenje Venecijanske komisije br. 921/2018 o Nacrtu amandmana

Ministarstvo pravde Republike Srbije je u nacrtu formulisalo dvadeset devet amandmana na Ustav Republike Srbije. Na Nacrt amandmana je, u dijelovima koji trebaju osigurati nezavisnost pravosuđa, Venecijanska komisija dala brojne i suštinske primjedbe. U radu Vide Petrović Škero se ukazuje na nedostatke dosadašnjih procedura i na neadekvatna rješenja koja bi trebala voditi do „činovničkog Ustava“. Autorica utvrđuje da Ministarstvo pravde kao inicijator nije poštovalo preporuke koje sadrže međunarodne standarde, stručna mišljenja domaće javnosti, mišljenja komisija međunarodnih organa i da zbog toga mora prihvatiti odgovornost za izradu Nacrta amandmana sa nekvalitetnim rešenjima, lošom nomotehnikom i, uglavnom, nepreciznim i nejasnim tekstom. Rad se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 16. 08. 2018)

Go to top