Liječnička pogreška kao povreda ljudskih prava

Predmeti koji su protiv Republike Hrvatske vođeni pred Evropskim sudom za ljudska prava povodom smrti pacijenata zbog ljekarske greške pokazali su da Hrvatska nije imala sistematski odgovor na pitanje: kako prepoznati, utvrditi, istražiti, a onda i adekvatno sankcionirati situacije u kojima je postojala sumnja da je smrt pacijenta nastupila greškom ljekara. U radu Nikoline Katić problem je predstavljen na pozadini izabranih judikata Evropskog suda protiv Hrvatske. Autorica prikazuje mjere koje je Republika Hrvatska poduzela kako bi eleminirala nedostatke utvrđene presudom i, generalno, identificira slaba mjesta u pogledu zaštite pacijenata. Presude Evropskog suda protiv Hrvatske i mjere koje su uslijedile su instruktivne za pravne sisteme regije. Rad se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 28. 07. 2018)

Go to top