Implementacija rezultata Općih izbora 2018. godine u odnosu na izaslanike Doma naroda Parlamenta FBiH

Primjena rezultata opštih izbora zakazanih za septembar 2018. godine predmet je analize Petra Mrkonjića. Autor skreće pažnju na pravne posljedice nepostojanja pravila za izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH. Naglasak je na funkcioniranju pojedinih razina vlasti i institucija nakon izbora. Centralni dio analize se odnosi na obrazloženje ponuđenih rješenja za popunjavanje Doma naroda Parlamenta FBiH, odnosno na utvrđivanje najprihvatljivijeg rješenja koje će u procesnom i materijalnom smislu zadovoljiti test ustavnosti i zakonitosti. Analizirana je i odluka Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić. Autor dolazi do zaključka da se ona cjelovito može provesti samo izmjenama Izbornog zakona BiH i izmjenama ustavne strukture na razini FBiH i BiH. Neophodno je usuglašavanje niza propisa i izbornog zakonodavstva, zatim jasno razgraničenje u nadležnostima pojedinih razina vlasti kao i prilagođavanje ustavnih i zakonskih tekstova iznesenim shvaćanjima i tumačenjima Ustavnog suda BiH. Zaključak je da bilo kakve izmjene ustavne strukture u BiH nose i potrebu sveobuhvatne revizije ustavne strukture svih razina vlasti te podrazumijevaju primjenu i ostalih presuda i odluka poput Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Grada Mostara. Odluka u predmetu Ljubić može poslužiti kao katalizator ustavnih promjena u BiH. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 11. 07. 2018)

Go to top