Uloga Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije u ujednačavanju sudske prakse i njene kontroverze – slučaj Nacionalne službe za zapošljavanje

Predmet analize Radomira Zekavice je uloga Vrhovnog kasacionog suda Srbije u ujednačavanju sudske prakse. U radu se pojašnjavaju normativne osnove i analizira se na koji način srbijanski pravni sistem sprečava normativno-institucionalna rješenja koja dovode do divergentnih sudskih odluka. Ključni mehanizam je nadležnost van suđenja koju autor sa stanovišta različitih evropskih izvora dovodi u pitanje. Jer, Vrhovni kasacioni sud ovim se dovodi u poziciju nadzorno-vaspitnog djelovanja na rad nižeinstancnih sudova. Autor smatra da pravni stavovi ne predstavljaju formalno-obavezujuća pravila, a da u suprotnom Vrhovni kasacioni sud kao nadzorno-vaspitno tijelo ostvaruje efikasnu kontrolu nad radom nižih sudova. Ako bi se – kako ocjenjuje autor – uspostavio politički utjecaj nad sastavom Vrhovnog kasacionog suda doći će do političke kontrole nad cijelim sudskim sistemom. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 09. 07. 2018)

Go to top