Komentar Nacrta Kodeksa ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je u organizacione jedinice uputio Nacrt Kodeksa ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu. Fondacija tim povodom donosi komentar profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Nenada Veličkovića.

(objavljeno 05. 07. 2018)

Go to top