Novi broj Sveski za javno pravo broj 32

Fondacija Centar za javno pravo je nedavno objavila analizu Zaključaka VSTV-a povodom Informacije “Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica RS-a”. Analizirani su uslovi donošenja, razlozi i procedure iniciranja zaključaka i uloga predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije. Pokazalo se da je aktuleni predsjednk VSTV-a pod direktnim utjecajem političkog vrha RS-a i da provodi njegove političke odluke i planove. Njegova je zasluga da se najviše pravosudno tijelo stavilo u funkciju nacionalističkih politika iz RS-a. On u svom praktičnom radu i djelovanju ne izlazi u susret zakonskim obavezama nego zahtjevima političkih struktura RS-a. Analiza je pokazala da predsjednik VSTV-a radi na diskreditiranju i deligitimiranju Suda i Tužilaštva BiH kao i na cijepanju pravosuđa po entitetskim i etničkim linijama. Predloženo je da se prema članu 6 Zakona o VSTV-u pokrene jedan od raspoloživih mehanizama za prestanak njegovog mandata u VSTV-u. Prema procjeni iz analize, njegovo zadržavanje na istom mjestu bitno će utjecati na nedgovoran rad većine članova VSTV-a i na urušavanje dostignutih standarda nezavisnosti bosanskohercegovačkih sudova. Saznajte više...

(objavljeno 27. 06. 2018)

Go to top