Afirmativna akcija – kvote za pripadnike manje zastupljenog pola u izbornom pravu Srbije

Kvote za pripadnike manje zastupljenog spola uvedene su u srpsko izborno pravo 2011. godine izmjenama Zakona o izboru narodnih poslanika. Riječ je o mjerama tzv. afirmativne akcije koja je u Srbiji imala za cilj da se poveća prisustvo osoba ženskog spola u parlamentu. U analizi Miroslava Đordevića se objašnjava sadržaj ovog instituta i ukazuje na njegove nedostatke u srbijanskom političkom sistemu. Autor zastupa tezu da mjere afirmativne akcije u vidu spolnih kvota, na jednoj strani, nisu teorijski opravdane, jer ne odgovaraju smislu poluneposredne demokratije i parlamentu kao uzorku naroda u pogledu artikulacije političkog mišljenja i da, na drugoj strani, ustavni preduslovi za primjenu mjera afirmativne akcije u Srbiji nisu ispunjeni. Analiza se može preuzeti na ovom linku.

(objavljeno 21. 06. 2018)

Go to top