Zaključci sa stručne rasprave sa inozemnim učešćem Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH

Zaključke možete preuzeti ovdje. 

(objavljeno 09. 06. 2018)

Go to top