Zaključci stručne rasprave o prvom izboru na pravosudnu funkciju u Srbiji i pregled problema

Stručna rasprava o prvom izboru na pravosudne funkcije održana je u Beogradu 09. februara 2018. godine. Fondacija Centar za javno pravo donosi zaključke sa ovog skupa i još jednom naglašava delikatnost problema prvog upošljavanja na pravosudnu funkciju u Republici Srbiji. Radom Lazara Lazovića Fondacija ujedno podsjeća na sadržaj i na historiju problema prvog izbora na tužilačku ili pravosudnu funkciju i ukazuje na judikate Ustavnog suda Srbije koji uobličavaju ovu materiju. Zaključci se mogu preuzeti ovdje, a rad Lazara Lazovića na ovom linku.

(objavljeno 09. 06. 2018)

Go to top