Novi model naplate RTV takse

Fondacija Centar za javno pravo sa analizom Lejle Ramić skreće pažnju na nezakonitost novog modela naplate RTV takse putem Elektroprivrede BiH. Nezakonitost ovog modela ogleda se u činjenici da ne postoje prethodne afirmativne odluke Odbora sistema o povjeravanju naplate RTV takse drugom preduzeću na temelju ugovora, kao i u činjenici da se aktuelnim modelom krše potrošačka prava pristupa osnovnim potrebama i uslugama, pravo izbora, te jednakost u pristupu i tretmanu. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 23. 05. 2018)

Go to top