Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi u hrvatskom pravnom poretku

U hrvatskoj dogmatici i pravnoj praksi već je nekoliko godina problematična pravna priroda ugovora o javnoj nabavci: da li se radi o upravnom ugovoru ili o ugovoru građanskog prava? Marko Turudić, autor analize koju možete preuzeti ovdje, zastupa tezu da je ugovor o javnoj nabavci u hrvatskom sistemu upravni ugovor, a da nesistematsko uređenje instituta u pravu javnih nabavki Hrvatske ne utječe na njegovu javnopravnu prirodu. Javnopravni karakter, prema ovom mišljenju, slijedi iz zakonske odredbe kojom je propisano da se ugovor o javnoj nabavi izvršava u skladu sa uslovima iz dokumentacije o nabavci i odabranom ponudom kao i iz činjenice da je privredni subjekt potčinjen naručitelju. Iako je propisano da se na ispunjenje obaveza iz ugovora o javnoj nabavci primjenjuje Zakon o obligacionim odnosima, autor smatra da se time ne mijenja njegova javnopravna priroda, jer se ovim ne uspostavlja nadležnost redovnih sudova za sporove proizišle iz ugovora o javnoj nabavci.

(objavljeno 19. 05. 2018)

Go to top