Javno predavanje "Odgovornost članova uprave društva kapitala za štetu pričinjenu društvu i članovima društva – građansko-pravni aspekti i zaštitne mjere"

Tekst predavanja se može preuzeti pod ovim linkom.

Fondacija Centar za javno pravo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine pozivaju na javno predavanje pod nazivom “Odgovornost članova uprave društva kapitala za štetu pričinjenu društvu i članovima društva – građansko-pravni aspekti i zaštitne mjere”. Predavač je potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Jakša Barbić. Predavanje će se održati u četvrtak, 07. juna/lipnja 2018. godine u 12 sati, u amfiteatru ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo.

(objavljeno 26. 05. 2018)

Go to top