Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela u srpskom pravnom poretku – manjkavosti zakonske regulative i praktični efekti

U centru analize saradnice FCJP, zamjenice javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Gordane Krstić, nalazi se ključni mehanizam u radu pravosudnih organa usmjeren na suzbijanje kriminala: oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog djela. Autorica ukazuje na manjkavosti zakonske regulative koje su uočene u praktičnom radu i analizira praksu javnih tužilaštava u primjeni srbijanskog Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela iz 2016. godine. Uz isticanje spornih zakonskih rješenja zahtjeva se autonomno uobličavanje spornih mjesta, monitoring i koordinacija sa nadležnim organima kao uslov poboljšanja zakonskih rješenja. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 02. 05. 2018)

Go to top