Ustavne promene u Republici Srbiji sa osvrtom na radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe

Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana na Ustav Republike Srbije okončana je 08. marta 2018. godine. Do ovog datuma su se mogli dostavljati pisani komentari na radni tekst amandmana. Fondacija Centar za javno pravo sa radom Maje Prelić, koji se može preuzeti ovdje, donosi opšti pregled aktuelnih ustavnih promjena u Republici Srbiji. Rad uglavnom opisuje predložene amandmane i donosi informacije o argumentima koji su opredjelile Ministarstvo pravde za konkretna rješenja. Autorica zastupa mišljenje da radni tekst amandmana predstavlja dobru osnovu za ustavne promjene i da će zakoni, koji će se donijeti po usvajanju amandmana, osigurati njihovu kvalitetnu konkretizaciju.

(objavljeno 20. 03. 2018)

Go to top