Zaštita korisnika financijskih usluga u Bosni i Hercegovini - uloga Ombudsmena za bankarski sustav

U analizi koju donosimo fokus je stavljen na problem neadekvatne zaštite korisnika financijskih usluga u Bosni i Hercegovini. Uočljiv je porast nenaplativih kredita, odnosno nastajanje prezaduženog stanovništva kao posebnog socijalnog sloja. Ne treba isticati da su se financijske institucije koristile nepoštenim praksama poput valutne klauzule u švicarskom franku, ili promjenjive kamatne stope po vlastitoj odluci i da su na taj način direktno generirale stvaranje dodatnog glavnog dužnika u punom smislu te riječi. Pod pritiskom javnosti i ugroženih kategorija stanovništva u bosanskohercegovačkim entitetima je uspostavljen normativni okvir zaštite korisnika financijskih usluga uspostavljanjem i institucija Ombudsmena za bankarski sustav. Njegov osnovni zadatak je da štiti i promovira prava i interese korisnika na financijskom tržištu. U ovoj analizi se bavimo prevencijom prezaduženosti kao glavnim ciljem reguliranja zaštite korisnika financijskih usluga i, u tom smislu, će biti analizirani adekvatni pravni instituti kao i položaj, ovlasti i domet Ombudsmena za bankarski sustav. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 19. 03. 2018)

Go to top