Neefikasno pravosuđe i mjere za uspješno vođenje krivičnog postupka (kako je mjera zabrane napuštanja boravišta postala kazna)

Mjere zabrane uvedene su u BiH 2003. godine Zakonom o krivičnom postupku koji je nametnuo visoki predstavnik. Među mjerama za „obezbjeđenje prisutnosti optuženog i za uspješno vođenje krivičnog postupka“, našla se i zabrana napuštanja boravišta. Branko Perić ovom analizom ukazuje najprije na nelogičnost u pogledu vezivanja trajanja zabrane napuštanja boravišta za trajanje krivičnog postupka i pokazuje da sudska praksa izricanje ove mjere nije stavila u zakonit okvir. Zbog toga ova mjera predstavlja ograničenje ljudskih prava. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 28. 02. 2018)

Go to top