Autonomija univerziteta

Centar za javno pravo poziva vas na naučni skup sa inostranim učešćem o problemu autonomije univerziteta. Detalje o skupu možete preuzeti ovdje.

(objavljeno 29. 02. 2018)

Go to top