Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-II-6111/2013 – jurisdikcijski voluntarizam?

U analizi Frane Staničića problematizira se nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske u pogledu apstraktne kontrole propisa. Autor smatra da Ustavni sud kazuističnošću vlastitih judikata doprinosi pravnoj nesigurnosti tako da podnositelji zahtjeva ne mogu ni približno ocijeniti da li će njihov zahtjev biti dopušten i da li će moći započeti postupak ocjene ustavnosti nekog opšteg akta. Razlozi prema mišljenju autora leže u činjenici da je Ustavni sud umjetno stvorio razliku između „drugih propisa“ i „općih akata“, koja u supstancijelnom smislu ne postoji, i da u svakom konkretnom slučaju, zavisno od samog  predmeta, mijenja svoju nadležnost. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 23. 02. 2018)

Go to top