Pravni i ekonomski aspekti dijalize u Federaciji Bosne i Hercegovine

U Federaciji BiH usluge dijalize se obavljaju isključivo u okviru javnih zdravstvenih ustanova. O brojnim problemima od kojih su neki uzrokovani samom organizacijom sistema zdravstva, a drugi su posljedica nedostatka finansijskih sredstava u radu Ervina Mujkića. Autor ukazuje na značajne razlike u obimu i načinu ostvarivanja prava pacijenata na dijalizi iz oblasti socijalne zaštite u zavisnosti od toga u kojem kantonu žive. U tom smislu izlaže nove modele pružanja usluga dijalize. Model javno-privatnog partnerstva ima realna ograničenja u ustavnom uređenju Federacije BiH. Za dalji razvoj transplantacijske medicine neophodno je da BiH postane članica Eurotransplanta. Za ovo je neophodno postojanje zakonodavnog okvira na državnom nivou. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 13. 02. 2018)

Go to top