Opća uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka sa osvrtom na kompatibilnost bosanskohercegovačkog sustava zaštite osobnih podataka sa novim europskim okvirom

Opća uredba EU o zaštiti ličnih podataka i o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka određuje EU kao prostor slobodnog protoka ličnih podataka. Njome se štiti najviša razina poštivanja prava na privatnost uz uzimanje u obzir interesa EU-građana, nacionalne sigurnosti i ekonomije. U radu Petra Mrkonjića se nakon prikaza osnovnih pojmova i podataka o donošenju Uredbe analiziraju nova rješenja u pogledu prava nositelja i obaveza kontrolora i obrađivača podataka. Analiza problematizira pojedine aspekte primjene Uredbe, uz poseban osvrt na stanje zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. Autor pokazuje da zakonodavac BiH ne prati standarde uspostavljene Uredbom i da se zbog toga ne može očekivati izvoz ličnih podataka u BiH. To će se odraziti i na „evropski put“ BiH. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top