Promene u položaju visokoškolskih ustanova i perspektive univerzitetske autonomije u Republici Srbiji prema novom Zakonu o visokom obrazovanju

U Srbiji je krajem septembra 2017. godine usvojen novi Zakon o visokom obrazovanju. Zakon je donešen po hitnom postupku, po prijedlogu Vlade Republike Srbije. Usvajanje zakona je pravdano i podizanjem standarda za izbore u nastavna i naučna zvanja. Vladimir Mikić analizira zakonska rješenja s obzirom na autonomiju univerziteta. Autor obrazlaže da se novim zakonom u značajnoj mjeri odstupa od principa autonomije univerziteta i u tome vidi tihu dekonstrukciju jednog važnog ustavnog principa. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top