Usluge od općeg gospodarskog interesa u Europskom pravu

Pojmom usluge od općeg privrednog interesa u Evropskom pravu su obuhvaćene usluge u čiju je isporuku involviran javni interes. U analizi Desanke Sarvan razmatra se značaj ovakvih usluga i pitanje na koji način relevantne odredbe evropskog prava utječu na hrvatsko zakonodavstvo. Autorica istražuje sadržajni aspekt sektora javnih službi u Hrvatskoj i njegovu usklađenost s pravnim konceptom usluga od općeg privrednog interesa u evropskom pravu. U hrvatskom zakonodavstvu pojam usluga od općeg interesa sadržajno odgovara pojmu javne službe. Zakonom o uslugama implementirana je u hrvatsko zakonodavstvo Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu. Ovim zakonom je u pravni sistem Hrvatske uveden pojam usluga od općeg gospodarskog interesa, koje su izuzete od slobode pružanja usluga. Autorica zaključuje da će se u narednom razdoblju u zakonodavstvu Hrvatske postepeno implementirati pojam ovih usluga  u zakonima koji pravno uređuju pojedine privredne djelatnosti kao javne službe. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top