Uslovne kazne – pitanje kaznene politike ili politike procesuiranja

Statistički pregled izrečenih krivičnih sankcija između 2003. i 2012. godine pokazuje nesrazmjerno visok udio uslovnih kazni. Na osnovu analize uslovnih osuda i strukture krivičnih djela u Sudu BiH, sudija ovog suda Branko Perić, utvrđuje da problem nije u blagoj kaznenoj politici, nego u naslijeđenom tradicionalnom modelu procesuiranja svakodnevnog kriminala koji generiše dobru statistiku, a loše rezultate. Autor se zalaže za novu radnu filozofiju u tužilačkom dijelu pravosudnog sistema, koja bi se zasnivala na analizama stanja kriminaliteta i strategijama procesuiranja. Na osnovu njih bi se planirale istrage i donosili godišnji planovi rada. Njihovo provođenje bi bilo mjerljivo i ocjenjivano u skladu sa konkretnim rezultatima. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top