Novi broj Sveski za javno pravo, broj 30

Postojeći modeli verske nastave u državama regiona i dalje izazivaju oprečne stavove, potkrepljene prevashodno argumentima načelnog karaktera. Izostaju sveobuhvatna empirijska istraživanja koja bi razjasnila dilemu o efektima i posledicama uvođenja verske nastave u postsocijalističkom periodu. Otuda, rasprave o opravdanosti uvođenja veronauke u javni obrazovni sistem često se zasnivaju na proizvoljno plasiranim poluistinama. Saznajte više...

Go to top