Šta traže srpski tužioci u sklopu promena Ustava Republike Srbije?

U analizi saradnice CJP, Smilje Spasojević, predstavljaju se prijedlozi za izmjenu Ustava Republike Srbije koje su Ministarstvu pravde podnijela četiri strukovna udruženja. Prijedlog je podnešen kako bi se javnom tužilaštvu obezbijedila puna nezavisnost i funkcionisanje kao pravosudnom, a ne državnom organu i on ide u tri pravca: izmjena Ustava u dijelu koji se odnosi na položaj Narodne skupštine, izmjena u dijelu koji se odnosi na Javno tužilaštvo i izmjena koja se odnosi na Državno veće tužilaca. Autorica utvrđuje da se predloženim izmjenama, osim proširenja nadležnosti u pravcu zaštite ustavnosti i zakonitosti, ljudskih prava i građanskih sloboda tužilaštvo zajedno sa sudstvom želi uspostaviti u novi vid vlasti koja se više ne bi nazivala sudska, nego pravosudna vlast. Kako ovakve intervencije predstavljaju suštinsko odstupanje od dosadašnjeg ustavnog uređenja u analizi se ukazuje na slabosti ovog prijedloga. Oni su prema mišljenju autorice neutemeljeni i neobrazloženi, jer se poboljšanje funkcionisanja tužilaštva može ostvariti i bez radikalne intervencije u ustavni tekst. Analizu možete preuzeti ovdje.

Go to top