Ustavna revizija i manjinska prava - u kojoj meri je reviziona vlast slobodna da menja posebna prava manjina u ustavu Republike Srbije?

Vezivanje ustavnih izmjena za ispunjenje određenih pretpostavki ili određivanje nepromjenjivih ustavnih principa predstavlja stvarno ograničenje revizione vlasti. U analizi Tamás Korhecza se zastupa teza da reviziona vlast u Republici Srbiji nema slobodu da mijenja postojeće garancije manjinskih prava. Autor utvrđuje da u osnovne ustavne vrijednosti koje su programirane kao „klauzula vječnosti“ ulaze manjinska prava i da su prava nacionalnih manjina dio ustavnog identiteta Republike Srbije. Upravo zbog toga ona predstavljaju materijalno ograničenje svakoj ustavnoj reviziji i obrazuju nedodirivo jezgro prava koja reviziona vlast ne smije mijenjati. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top