Uticaj na ishode pravosudnih postupaka kroz primenu instituta odloženog krivičnog gonjenja i korelacija sa drugim alternativnim načinima rešavanja krivičnih postupaka

Institut odloženog krivičnog gonjenja je u Srbiji našao široku primjenu u krivičnom postupku i ostvario je snažan uticaj na ishod pravosudnih postupaka. U analizi Milovana Nikolića ovaj institut se razmatra u korelaciji sa drugim alternativnim načinima rješavanja krivičnih postupaka. Autor zaključuje da se moraju ispraviti zakonodavne greške u normiranju alternativnih načina rješavanja krivičnih postupaka. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top