Iz prakse Evropskog suda za ljudska prava o primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vreme ekonomske krize

Pred Evropskim sudom za ljudska prava donešene su brojne odluke povodom žalbi koje su usmjerene na mjere štednje kojima su države pribjegle zbog ekonomske krize. U radu Verice Jakovljević se prikazuju izabrani judikati Evropskog suda iz kojih se vidi da je sud dosljedno utvrđivao da države uživaju veoma široko polje slobodne procjene u pogledu određivanja prioriteta o raspodjeli ograničenih državnih sredstava. Pregled se može preuzeti ovdje.

Go to top