Načelo ne bis in idem i disciplinski postupak – prije i nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu A. i B. protiv Norveške

Disciplinska odgovornost posebni je oblik radnopravne odgovornosti koja je predviđena za pojedine kategorije zaposlenika, posebno zaposlenika javnog sektora i pripadnika reguliranih profesija. U analizi Alena Rajka iznose se novija stajališta iz prakse Europskog suda za ljudska prava vezana za primjenu načela ne bis in idem kao i primjeri iz hrvatske pravne prakse. Analizirane su i novosti koje u tom pogledu donosi presuda ESLJP-a u predmetu A. i B. protiv Norveške. Autor predlaže adekvatan interpretativni pristup kod primjene navedenog načela u disciplinskom postupku. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top