Desekularizovanje javnog prostora i verska nastava u Republici Srbiji

Analiza našeg saradnika, Darka Simovića, otvara pitanje položaja crkve i domašaja slobode vjeroispovijesti u Srbiji. Analiza polazi od nalaza da u Srbiji nije jasno izdiferenciran i izgrađen model sekularne države, ali da je sa Ustavom iz 1990. uz afirmaciju liberalno-demokratskih vrijednosti afirmisana i sloboda ispovijedanja vjere. U taj kontekst je smješteno i uvođenje vjeronauke u obrazovni sistem Srbije. Autor pokazuje nedostatke srbijanskog modela i ističe da je u Srbiji uspostavljen konzervativni model vjerske nastave koji upravo crkvi i vjerskim zajednicama daje centralno mjesto u njegovom sprovođenju. Njegov prijedlog se koncentriše na zahtjev da se vjerska nastava koncipira kao opšteobrazovni, nekonfesionalni predmet koji doprinosi integracionim procesima. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top