Opravdanost postojanja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH na primjeru korištenja nadležnosti u upravnom postupku i upravnom sporu

Saradnik Centra za javno pravo, Harun Išerić, analizira učešće Institucije ombudsmena za ljudska prava u pravnim postupcima i upravnim sporovima. Autor polazi od toga da su izričite zakonske nadležnosti najmoćnije oružje koje Institucija ombudsmena BiH ima u pogledu zaštite ljudskih prava. On utvrđuje da su se reakcije ombudsmena, ipak, ograničile na izdavanje preporuka povodom žalbi građana i na posredovanje između njih i organa uprave. Izričita zakonska ovlaštenja se ne koriste. Zatim se analiziraju pojedinačni razlozi koji opravdavaju  restriktivno korištenje zakonskih ovlaštenja. Zaključak je da ombudsmeni BiH ne koriste raspoloživa zakonska sredstva zaštite ljudskih prava i da je u tom pogledu neozbiljno insistiranje ombudsmena da se mogu obraćati Ustavnom sudu zahtjevima za ocjenu ustavnosti. Preporuka je da se novim zakonom na jedinstven način uredi nadležnost ombudsmena u BiH i da se otkloni postojeća neujednačenost u upravnim postupcima i sporovima. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top