Bosanskohercegovačko uređenje i većinsko odlučivanje

Većinsko odlučivanje, koje je sama bit demokratije, samo u Bosni i Hercegovini sistematski se naziva “preglasavanjem”, i zamjenjuje drugim postupcima donošenja opšteobavezujućih odluka kao što je konsenzus predstavnika konstitutivnih naroda, zbog čega su institucije često u blokadi, a država ne uspijeva da ispuni neke od svojih najvažnijih funkcija. Prvi stvarni koraci na putu ka euroatlantskim integracijama pokazali su neodrživost postojećeg modela. U ovom radu Tarik Haverić podsjeća na prednosti i ograničenja pravila većine, koje je kao element pravne stečevine Evropske unije neodvojivo od zapadne političke kulture; uz još neke nosive koncepte liberalne demokratije, kao što su “narod” ili “legitimitet”, i većinsko odlučivanje je u bosanskohercegovačkoj političkoj praksi pretrpjelo izvrtanje izvornog smisla, kako bi se sačuvao sistem etničkog korporativizma zbog kojeg Bosna i Hercegovina nazaduje već decenijama. Rad možete preuzeti ovdje.

Go to top