Osvrt na ulogu institucije pučkog pravobranitelja u zaštiti i promociji ljudskih prava u Hrvatskoj

U analizi Gordana Bosanca prikazuje se uloga institucije pučkog pravobranitelja u hrvatskom društvu. Autor analizira tri aspekta: institucionalni položaj u hrvatskom sistemu zaštite ljudskih prava, neovisnost i učinkovitost pučkog pravobranitelja. Posebno se ističe problem komplementarnosti pučkog pravobranitelja sa ostalim institucijama za zaštitu ljudskih prava i problem postojanja četiri pravobraniteljstva u Hrvatskoj. Autor zaključuje da se pučki pravobranitelj razvio u najučinkovitiju instituciju za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj, u instituciju koja uživa statusnu zaštitu vlastite nezavisnosti. Izvjesni deficiti, odnosno, mogućnosti za poboljšanje statusa vide se u nepostojanju sankcija i mehanizmima političkog pritiska. Podrška javnosti i intenzivna saradnja sa nevladinim sektorom su prema mišljenju autora pretpostavka za uspješno djelovanje pučkog pravobranitelja metodom političkih pritisaka. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top