Ljudsko pravo na vodu u hrvatskom zakonodavstvu – de lege lata i de lege ferenda

Pravo na vodu nije formulirano kao neposredno važeće ljudsko pravo, ni u međunarodnim dokumentima, ni u nacionalnim pravnim sistemima. Desanka Sarvan ovo pravo izvodi iz međunarodnih izvora i utvrđuje da se ono derivira iz niza drugih ljudskih prava iako nije prihvaćeno kao samostalno ljudsko pravo sa neposrednim pravnim učinkom. Uvođenje prava na vodu u listu ustavom zagarantiranih ljudskih prava nije bilo predmet ustavotvornih akata u Hrvatskoj. Autorica smatra da se ono ipak derivira iz pojedinih prava zajamčenih hrvatskim ustavom. Nakon prikaza i interpretacije važećega hrvatskog zakonodavstva autorica iznosi prijedloge za uređenje mjera ograničenja/obustave isporuke vodnih usluga, kao i sadržaja buduće ustavne odredbe, kojom bi ljudsko pravo na vodu bilo konstitucionalizirano u Republici Hrvatskoj. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top