Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona: adekvatan pravni osnov za realizaciju akademskih sloboda i principa univerzitetske autonomije?

Prošle godine je oblast visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona pretrpjela niz bitnih normativnih promjena: u junu 2016. godine donešen je Zakon o visokom obrazovanju. Reforma je u akademskim krugovima dočekana kao napad na samoupravu, autonomiju i akademske slobode univerziteta pri čemu je isticano da se stvaraju zakonske pretpostavke za nejednak tretman javnih i privatnih visokoobrazovnih ustanova. U analizi Dženete Omerdić upravo se ističu tipični argumenti protiv aktuelnog zakonskog rješenja. Osloncem na međunarodne dokumente, koji prema mišljenju autorice stvaraju neposredne pravne obaveze, dokazuje se da Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona nije u skladu sa principima autonomije, samouprave i akademske slobode i da sadrži nedosljedna i kontradiktorna rješenja kojima se uređuje pitanje studijskih programa, izbora i angažman akademskog osoblja, kao i upisna politika i status studenata. Autorica utvrđuje da se ovakvim zakonom ne olakšava proces uključivanja u Evropski prostor visokog obrazovanja. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top