Mogućnosti intervencije ombudsmana u upravnim postupcima na primjeru Zakona o slobodi pristupa informacijama

Predmet analize Selme Horić i Emira Mehmedovića je stvarna uloga Institucije ombudsmana BiH u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama. Autori na osnovu izvješaja institucija za 2016. godinu ukazuju na nužnost redefiniranja odnosa između ombudsmana i javnih organa. Na osnovu uvida u komentare o načinu realizacije preporuka sumnjaju u tačnost i pouzdanost prezentovanih podataka i zaključuju da je stvarni utjecaj Institucije ombudsmana u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama beznačajan. U prilog takvom zaključku govori činjenica da ombudsmani ne koriste sva pravna sredstva koja su im na raspolaganju u predmetima ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i da nikada ne nastupaju ni u svojstvu stranke u prvostepenim i drugostepenim postupcima, ni u svojstvu tužitelja u upravnom sporu. Preporuke ombudsmana su osim toga rijetko upućene drugostepenim organima ili sudu prije okončanja (drugostepenog ili sudskog) postupka. Blagovremeno izdate preporuke, koje su po svojoj pravnoj prirodi neobavezujuće, mogle bi biti od koristi u donošenju zakonitih i pravičnih odluka. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top