Institut zastare u hrvatskome poreznom pravu - dugogodišnja otvorena pitanja i mogući odgovori na njih

U analizi Vlahe Bassegli Gozzea analiziraju se specifičnosti instituta zastare u hrvatskom poreznom pravu. Autor institut analizira izvan definicija nastalih u javnom ili privatnom pravu i utvrđuje da njegove specifičnosti počivaju u činjenici da zastara u poreznom zakonodavstvu, na strani porezne uprave, sadrži sve ograničavajuće elemente kojeg taj institut ima u javnom pravu, dok se na strani poreznog obveznika kao vjerovnika porezno-dužničkog odnosa, javlja kao institut bliži privatnom pravu. U analizi se utvrđuje da je novim hrvatskim zakonodavstvom uspostavljeno nekoliko nelogičnosti, ali da je učinjen iskorak u smislu tačnijeg definiranja sporne situacije i jasnije razrade postupanja javnopravnih tijela u situacijama u kojima nastupa zastara za porezno-dužničke odnose. Bez obzira na pozitivan iskorak autor ističe da zakonodavac nije sadržajno jasno normirao prijelazno razdoblje. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top