Pozicija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u upravnom postupku i upravnom sporu

Institucija ombudsmana BiH ima posebna ovlaštenja prema zakonima koji reguliraju upravni postupak. Pored Zakona o ombudsmanu i Pravila postupka Institucije ombudsmana relevantni su zakoni o upravnom postupku i zakoni o upravnom sporu koji se primjenjuju na različitim nivoima bosanskohercegovačke vlasti. U analizi Nurke Pobrića se sumiraju relevantni propisi o ombudsmanu iz upravnog postupka i upravnog spora. Autor ukazuje na razlike i nekonzistentnost propisa koji reguliraju status ombudsmana kao i na niz nepreciznosti koje su, prema njegovom mišljenju, uzrok za neuvjerljivo djelovanje Institucije ombudsmana BiH. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top