Pozicija ombudsmena u upravnom postupku i postupcima pred sudovima BiH, obim i vrsta ovlaštenja i mogućnosti koje mogu koristiti

U analizi Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, saradnice FCJP, Amre Ohranović, postavlja se pitanje u kojoj mjeri se Institucija ombudsmena BiH koristi ovlaštenjima koja su zakonom zagarantirana. Posebno su važna ovlaštenja u odnosu na upravne i sudske postupke. Analiza pokazuje, na jednoj strani, da godišnji izvještaji ne sadrže sve podatke koje su ombudsmeni dužni obraditi i staviti na uvid i, na drugoj strani, da se pored niza nadležnosti i ovlaštenja koja su Instituciji ombudsmena data, posebno u upravnom postupku i upravnom sporu, uobičajena aktivnost svodi na izdavanje pravno neobavezujućih preporuka. Zaključak je da se zakonske mogućnosti pokretanja, odnosno učešće ombudsmena u tekućim postupcima nedovoljno koriste i da se visok procenat neiskorištenih zakonskih ovlaštenja mora ocijeniti krajnje nezadovoljavajućim. Analizu možete preuzeti ovdje.

Go to top