Institucija ombudsmana BiH – centralna institucija za zaštitu od diskriminacije ili zadovoljena forma bez suštine

U analizi rada Institucije ombudsmana BiH, Aida Hunček Pita donosi lična iskustva u području zaštite od diskriminacije i pokazuje kako praktično funkcionira obrada konkretnog slučaja. Rad ukazuje na uočene nedostatke: na sporu i neadekvatnu obradu predmeta koja uključuje odugovlačenje, formalno postupanje, nekompetentnu obradu i bespotrebne savjete. Iako postoje i pravni osnov i mehanizam zaštite od diskriminacije Institucija ombudsmana je, u prikazanom slučaju, formalno slijedila propisanu proceduru i nakon prikupljanja potrebne dokumentacije nije poduzela ništa, iako je formalno pokrenuta istraga. Institucija ombudsmana se na osnovu svega ne može ocijeniti kao promotor dobre uprave i pravne države, a finansijska sredstva koja joj stoje na raspolaganju zasigurno nadilaze smisao i potrebu ovakve institucije. Rad možete preuzeti ovdje.

Go to top