Zakonski okvir i modelska rješenja Zaštitnika građana u Republici Srbiji

Analize srbijanskih saradnika FCJP, Jasmine Minić i Marija Reljanovića uvode nas u zakonski okvir i modelska rješenja srbijanskog omudsmena. Institucija ombudsmena u Srbiji je organizovana pod imenom „Zaštitnik građana“. Osim državnog, postoje pokrajinski i lokalni zaštitnici građana. Njihove nadležnosti su određene ustavom i zakonom, a zadaci su korektivne prirode. Zaštitnik ne ulazi u konflikt sa državnom upravom nego ukazuje na nedostatke u njenom radu i u cjelini kontroliše da li se poslovi iz državne nadležnosti obavljaju u skladu sa najboljim interesom građana. U radu Jasmine Minić predstavlja se srbijanski model Zaštitnika i ocjenjuje se njegov rad u posljednjih deset godina. Iako je rad Zaštitnika građana pozitivno ocijenjen autorica predlaže zakonska poboljšanja: preciziranje sintagme zapaženo iskustvo i visoki moralni i stručni kvaliteti, prilagođavanje broja zamjenika oblastima koje kontrolišu, osiguranje finansijske nezavisnosti, sankcije za nesaradnju sa Zaštitnikom i mogućnost suspenzije Zaštitnika. Rad Marija Reljanovića se koncentriše na opis ustavne i zakonske pozicije Zaštitnika i na identifikaciju nedostataka u postojećem sistemu. Autor smatra problematičnim prenormiranost nadležnosti ombudsmena, zatim preklapanja nadležnosti sa srodnim institucijama (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Predsednik Republike, predsednika i članove Vlade itd), prilagođavanje upravne prakse preporukama Zaštitnika. Budući da ne postoji izgled da će ova institucija biti obuhvaćena reformom srbijanskog Ustava osnovna preporuka je da se zakonom detaljno urede sporna pitanja.

Go to top