Dvadeset godina djelovanja institucije ombudsmana u Bosni i Hercegovini

Enesa Mrkaljević je na osnovu godišnjih izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i izvještaja o napretku Evropske komisije provela analizu uspješnosti ombudsmena BiH u promicanju zaštite ljudskih prava zadnjih dvadeset godina. Rezultat pokazuje da Institucija ombudsmena BiH od svog osnivanja nije evoluirala, da se pretvorila u neinventivnu administrativnu jedinicu koja osim zahtjeva za većim budžetskim sredstvima i širom teritorijalnom zastupljenošću nema inventivnih ideja. Autorica predlaže niz mjera koje bi učinile smislenim trošenje budžetskih sredstava na plaće osoblja. One se uglavnom svode na zahtjev kompetentne i kvalitetne obrade predmeta, na profesionalnost i nepristranost i na aktivno učešće u sudskim procesima. Ni jedan od ovih zahtjeva Institucija ombudsmena u sadašnjoj formi ne zadovoljava. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top