Zaštita žrtve u krivičnom postupku

U analizi problema zaštite svjedoka u krivičnom postupku Ivan Duzlevski utvrđuje da su svjedoci i oštećeni do uvođenja tužilačke istrage u Srbiji imali podršku stručne Službe pri posebnim odeljenjima Višeg suda u Beogradu. Nakon uvođenja koncepta tužilačke istrage prekinut je kontinuitet u pružanju profesionalne podrške u fazi istrage. Autor obrazlaže zbog čega bi se trebalo nastaviti sa formiranjem službi pri javnim tužilaštvima i sudovima Srbije uz jačanje stručnih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta koji bi stajali u službi zaštite svjedoka i oštećenih u krivičnom postupku. Analizu možete preuzeti ovdje.

Go to top