Analiza Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Zenice (put ka blagostanju ili srljanje u propast?

U pogledu određivanja iznosa godišnje komunalne takse Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Gradskog vijeća Zenice kriterij vrste djelatnosti zamijenjen je kriterijem akumulativnosti djelatnosti pravnog ili fizičkog lica. Kriterij vrste djelatnosti odlukom Ustavnog suda F BiH proglašen je neustavnim. O kriteriju akumulativnosti Ustavni sud FBiH do sada nije in concreto zauzeo stav ali je u ranijoj odluci potvrdio da je ovaj kriterij pogodan i objektivan za određivanje visine komunalnih taksi. U radu Demirela Delića se osloncem na raniju odluku Ustavnog suda F BiH ukazuje na niz slabosti aktualne odluke Gradskog vijeća Zenica, kao i na propuste gradske legislative u pogledu korištenja ovog kriterija. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top