Novi broj 27 časopisa Sveske za javno pravo

Zabrana nošenja hidžaba u Sudovima BiH bila je predmet rasprava koje su pokazale da se bosanskohercegovačka javnost ne zna nositi sa pravnom perspektivom isticanja vjerskih obilježja u prostoru koji pripada državi (sve je dokumentirano u publikaciji Vjerski simboli u sudovima?, Sarajevo 2016). Upravo je Evropski sud u dva odvojena slučaja presudio o religijski motiviranom nošenju marame u privatnim preduzećima i time utvrdio kriterije za ocjenu isticanja vjerskih simbola u privatnom sektoru. Saznaj više...

Go to top